/b/ - Random

Create Thread

JC the type of nigga

May 13, 2018, 5:44 am

WHY TEXTCHAN SUCKS!!!

May 13, 2018, 4:48 pm

WALMART LEAKS THEM SHITS NIGGER

May 13, 2018, 5:05 pm

melee is cool

May 14, 2018, 1:44 am

starlin

May 16, 2018, 8:54 pm

GET THREAD

May 16, 2018, 8:57 pm

OFFICIAL ISRAEL THREAD

May 21, 2018, 4:33

אני שונא לבנים

May 21, 2018, 4:47

life finds a way

May 21, 2018, 7:43

FUCK YOU CHAD

May 21, 2018, 8:48